Sundhedsforsikring

Mange patienter har en privat sundhedsforsikring. Det skaber ofte problemer at skelne mellem privat og offentlig ydelse i relation til benyttelse heraf.

Der foreligger nu fastlagte regler for samarbejdet, hvilket resumeres her:  En henvendelse, der tager udspring i patientens bekymring eller et helbredsrelateret spørgsmål, er naturligvis dækket af landsoverenskomsten / den offentlige sygesikring, og er dermed gratis for patienten.

Herefter er der to mulige udfald:

  1. Hvis den praktiserende læge finder behov for henvisning til speciallægediagnostik og/eller -behandling udstedes gratis henvisning til dette. Henvisningen kan så benyttes i det offentlige eller i det private sundhedssystem.
  2. Hvis den praktiserende læge ikke finder grundlag for henvisning til speciallæge, kan der imidlertid godt udstedes frihåndsattest, som beskriver det helbredsmæssige problem og dets betydning for patienten inkl. henvisningsmulighed til forsikringsbetalt behandlingstilbud f.eks. psykolog, diætist, akupunktur. Denne attest er IKKE dækket af den offentlige sygesikring, og SKAL betales af patienten selv, som herefter måske kan få den dækket af sin sundhedsforsikring – pris typisk mellem 500-700 kr.